Fremme af social lighed er en vigtigere løsning på Vestens udfordringer end militær oprustning

[ad_1]

Jeg er vesterlænding ind til knoglemarven. Jeg synes, at ’vest er bedst’ på grund af de individuelle frihedsrettigheder, markedsøkonomien, opfindelserne, ligebehandlingen, rationaliteten og ytringsfriheden suppleret med demokratiet. Alt sammen har sin oprindelse i og er forankret i Vesten. Og er også med til at give flertallet af Vestens borgere som helhed en livskvalitet, som ikke overgås.

Det er ikke mindst borgere i de lavere socialgrupper, som hidtil har nydt godt af Vestens samfundssystem. Hvor disse i andre dele af verden er tvunget til at henslæbe et liv som forarmede og underkuede, har de i Vesten fået mulighed for at ranke ryggen. I det mindste til en vis grad.

Det betyder på ingen måde, at Vesten er fejlfri. Det gælder hverken indadtil eller udadtil. Vesten har gennem århundreder begået uhyrlige overgreb på og indgreb over for lande uden for den vestlige sfære. Vi har fostret diskriminerende holdninger, som vi på ingen måde bør kunne se os selv i spejlet med.

Og frem for alt bærer Vesten et stort ansvar for vor tids alvorlige svøbe – klimakrisen.

Leave a Comment